Skip to content

PRIVACY POLICY

Als u een van onze websites bezoekt, onze diensten aanvraagt of onze producten bestelt, geldt het volgende privacy beleid.

Met dit privacy beleid legt, ALDA Nederland B.V. (hierna te noemen Electronic Family) graag uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en deze gebruiken. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@alda.nl

1. DEFINITIES

In dit Privacy beleid worden de volgende termen of definities gebruikt:

ACCOUNT: uw persoonlijke registratie via een Optin op websites en/of apps waarmee u toegang heeft tot de service.

APPARATEN: de apparaten, zoals pc’s, smartphones of tablets, waarmee toegang tot de service kan worden verkregen.

INHOUD: informatie (inclusief audiovisueel materiaal zoals trailers en foto’s) die Electronic Family ter beschikking stelt als onderdeel van de service.

SERVICE: het volledige pakket aan diensten dat Electronic Family u aanbiedt. Bijvoorbeeld websites en/of apps, gepersonaliseerde nieuwsbrieven, het Account, maar ook de gebeurtenissen en de diensten die op evenementen worden aangeboden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om cashless te betalen op een evenement voor eten en/of drinken met behulp van een app. Een dienst kan in de toekomst ook worden uitgebreid voor andere nieuwe diensten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS: alle gegevens waarmee Electronic Family u direct of indirect kan traceren of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

ADVERTENTIENETWERK: Een RTB/Programmaticanetwerk (ook wel Real Time Bidding Network genoemd) biedt adverteerders de mogelijkheid om advertentieruimte te kopen via een veiling. Om de reclame te optimaliseren, plaatsen adverteerders en RTB-netwerken cookies. Door middel van deze cookies wordt u gevolgd en geadviseerd op het bezoeken van andere sites die verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

PRIVACY POLICY ELECTRONIC FAMILY: dit privacy beleid van Electronic Family, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALDA Nederland B.V., Anthony Fokkerweg 61-5, 1059CP, Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

VERWERKING (VERWERKEN, VERWERKEN): Alle gebruik van uw persoonsgegevens zoals het opslaan, wijzigen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Electronic Family verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van Electronic Family websites en/of apps.

2. PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt (minderjarigen) kunnen zich alleen met toestemming van een ouder of voogd aanmelden voor een Electronic Family account en/of Nieuwsbrief. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige gebruiker moet(en) dit privacy beleid lezen in het belang van de minderjarige gebruiker en kan de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen in plaats van de minderjarige gebruiker.

Electronic Family adviseert ouders of wettelijke voogden om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige gebruiker van de dienst maakt en om dergelijke gebruikers bewust te maken van de manier waarop hun persoonsgegevens kunnen worden gebruikt op basis van dit Privacy beleid. Electronic Family doet redelijke inspanningen, met inachtneming van de technologie, om te controleren of alleen gebruikers van 16 jaar of ouder een Electronic Family account kunnen aanmaken en/of aankopen kunnen doen. Electronic Family doet dit bijvoorbeeld door middel van een geboortedatum controle bij het aanmaken van een profiel en/of het doen van een aankoop.

3. WELKE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR ELECTRONIC FAMILY?

Electronic Family verwerkt het volgende van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die verderop in dit Privacy beleid worden uitgelegd:

Voornaam;
Achternaam;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
Land; en

Voorkeuren zoals artiest voorkeur, muziek voorkeur, en geo-locatie alleen na uitdrukkelijke toestemming in een Optin of Electronic Family.

Het is niet zo dat Electronic Family altijd al je bovengenoemde gegevens gebruikt. Dit is afhankelijk van de doeleinden zoals verderop in dit Privacy beleid beschreven.

4. HOE KOMT ELECTRONIC FAMILY AAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Electronic Family verkrijgt uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

RECHTSTREEKS VAN U:
Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een speciale campagne, nieuwsbrief of promotie van Electronic Family, als u een e-mail stuurt of anderszins contact opneemt met Electronic Family (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Diensten).

ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST:
Door middel van uw registratie heeft u toegang tot de Dienst. Daarnaast kan Electronic Family de Dienst ook aanbieden aan personen zonder registratie. Als u hiervoor toestemming geeft, kan Electronic Family de unieke kenmerken van het apparaat dat in het kader van de Dienst is gebruikt, uitlezen en opslaan. Op basis van het Electronic Family account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee u toegang heeft tot de Dienst, kan Electronic Family uw gebruik van de Dienst bijhouden, inclusief de Content die wordt bekeken, gelezen, beluisterd, becommentarieerd of gedeeld met behulp van de Electronic Family account. Voor zover er mobiele Apparaten worden gebruikt, wordt de locatie van het Apparaat doorgegeven aan Electronic Family in het kader van de Dienst. Voorafgaand aan de installatie van dergelijke apps op een mobiel apparaat, wordt u uitdrukkelijk verzocht om uw locatiegegevens toe te staan om op te slaan en te gebruiken.

VAN DERDEN:
Als u of een andere bezoeker van een website of app van Electronic Family bijvoorbeeld gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die in de Dienst zijn geïntegreerd, kan Electronic Family bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. Electronic Family kan ook informatie ontvangen van partners die betrokken zijn bij de Dienst. Zo maakt Electronic Family bijvoorbeeld gebruik van diensten van andere partijen die haar helpen bij het in kaart brengen en analyseren van de manier waarop de Content en websites worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Met deze tool kan Electronic Family websites monitoren (waar u op klikt en hoe vaak). Andere voorbeelden zijn partners die namens u de betaling voor de Dienst afhandelen. Voorbeelden zijn iDeal, PayPal of Adyen, die de betalingstransacties tussen u en de diensten/producten van Electronic Family afhandelen.

5. WAT IS DE REDEN WAAROM ELECTRONIC FAMILY UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

Electronic Family verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5.1 OM DE DIENST TE VERLENEN:
Voorbeeld; gegevens die worden ingevoerd bij het registreren voor een ticket of bij het gebruik van een dienst (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om te controleren of u aan de gestelde eisen (met betrekking tot de leeftijd) voldoet. Gespecificeerde contactgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over (wijzigingen in) de dienst of service e-mails.

5.2 OM BETALINGEN TE VERWERKEN:
Bepaalde gegevens die worden gevraagd bij de registratie of het gebruik ervan, kunnen nodig zijn voor het uitreiken van facturen en het verwerken van betalingen voor een Dienst.

5.3 OM EEN PROFIEL OP TE BOUWEN
Electronic Family streeft ernaar om de Service zo relevant mogelijk voor u te maken. Om dit te doen kan Electronic Family een profiel bijhouden op basis van uw gebruik van de Dienst om een idee te krijgen van uw meest waarschijnlijke interesses. Electronic Family kan dit bijvoorbeeld doen door bij te houden welke Content u aanvraagt of welke aankopen (zoals tickets, drankjes, koopwaar of reispakketten) u doet. Een andere manier waarop Electronic Family een profiel opbouwt, is door uw locatiegegevens op evenementen te gebruiken (na het verkrijgen van expliciete toestemming hiervoor) om te zien welke artiesten, muziek en ervaringen u aanspreken. Op basis van deze interesses kan Electronic Family de Content, inclusief advertenties, wijzigen. Als voorbeeld kan Electronic Family dan aanbevelingen laten zien voor soortgelijke Content die bepaalde artiesten of evenementen heeft.

Electronic Family kan deze profielen ook gebruiken voor campagnes die door online adverteerders worden gevoerd. Electronic Family is en blijft de eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit aan derden ter beschikking stellen. Electronic Family deelt alleen de segmenten (tags) met de adverteerders (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), om er zeker van te zijn dat de advertenties overeenkomen met de interesses.

5.4 OM GEPERSONALISEERDE NIEUWSBRIEVEN EN PROMOTIES TE VERSTUREN:
Electronic Family kan ook gebruik maken van contactinformatie en andere gegevens die zijn verzameld om u nieuwsbrieven te sturen en/of u te informeren via telefoon, sms, push-berichten van apps of andere geschikte media, over producten en diensten van onze evenementen. De inhoud van deze nieuwsbrieven kan worden gepersonaliseerd op basis van uw eerdere bestellingen en/of voorkeuren. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen per e-mail, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke mail of door een e-mail te sturen naar privacy@alda.nl

5.5 OM DE SERVICE TE VERBETEREN EN ALGEMENE TRENDS TE SIGNALEREN:
Electronic Family gebruikt uw gebruiksgegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt en welke trends kunnen worden waargenomen, om zo beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het Content aanbod. Het is ook mogelijk om puur technische trends te volgen voor dat doel, bijvoorbeeld welke soorten Apparaten of browsers worden gebruikt om de Content op te halen.

5.6 OM MISBRUIK TE VOORKOMEN:
Electronic Family Verwerkt ook uw persoonsgegevens en uw gebruik van de Dienst om misbruik van de Dienst en de Inhoud te voorkomen, om fraude te voorkomen (bijvoorbeeld met credit card of andere betaalmiddelen) en om de rechten van anderen (waaronder de rechthebbenden op de Inhoud) te beschermen.

5.7 OM MARKTONDERZOEK UIT TE VOEREN:
Electronic Family kan contact met u opnemen en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienst die hun contactgegevens hebben verstrekt ten behoeve van marktonderzoek. Deelname aan dergelijk onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Electronic Family kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen doen aan u en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, mits hiervoor vooraf toestemming is gegeven.

5.8 OM DE NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING TE WAARBORGEN:
Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op Electronic Family, om geschillen te behandelen en om audits te laten uitvoeren.

5.9 ELECTRONIC FAMILY KAN GEBRUIK MAKEN VAN PROFILERING.
Dat betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u te taggen in een specifieke (interesse)categorie.

Het belang van profilering is dat we kunnen achterhalen in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (waaronder commerciële producten of diensten) bij u passen. 
Profilering zorgt ervoor dat zowel de inhoud als de advertenties meer in lijn zijn met uw persoonlijke interesses.

Profilering kan invloed hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als er valse (interesse)categorieën aan u worden gekoppeld op basis van onjuiste of verouderde gegevens. Indien u van mening bent dat dit het geval is, geeft de GDPR u het recht om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
 Neem in dit geval contact op met Electronic Family. Voor meer informatie over het recht op correctie, verzending en verwijdering kunt u een e-mail sturen naar privacy@alda.nl

6.WAAROM VERWERKT ELECTRONIC FAMILY UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De belangrijkste reden waarom Electronic Family uw Persoonsgegevens verwerkt is omdat dit nodig is om de Dienst te kunnen verlenen. Zo verwerkt Electronic Family uw Persoonsgegevens zodat het u toegang kan verlenen tot zijn websites, apps of evenementen. Het kan ook zijn dat Electronic Family uw Persoonsgegevens verwerkt omdat zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving. Zo is het op grond van de Algemene wet op de rijksbelasting verplicht om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Een andere reden waarom Electronic Family Verwerking van Persoonsgegevens is omdat ofwel Electronic Family ofwel een derde partij een legitieme reden heeft om dit te doen, zoals een commercieel belang. In dat geval zal Electronic Family altijd een grondige beoordeling maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Tot slot kan Electronic Family Persoonlijke Gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Zo vraagt Electronic Family bijvoorbeeld om uw toestemming voor het plaatsen en lezen van tracking cookies of voor het versturen van (elektronische) commerciële berichten.

7. MET WIE DEELT ELECTRONIC FAMILY UW PERSOONSGEGEVENS?

MET ANDERE ELECTRONIC FAMILY-ENTITEITEN EN -GEBEURTENISSEN:
De Persoonsgegevens die worden verzameld worden door Electronic Family ook verwerkt voor de bedrijven die zijn aangesloten bij Electronic Family. Deze bedrijven hebben toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover dit past binnen de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

MET (ANDERE) LEVERANCIERS VAN ELECTRONIC FAMILY:
Electronic Family kan uw Persoonsgegevens delen met de leveranciers met wie zij samenwerkt om de Dienst te realiseren (bijvoorbeeld een postbedrijf, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die door Electronic Family is ingeschakeld voor de technische realisatie van een website en/of app). Waar mogelijk legt Electronic Family deze derden de verplichting op om te handelen in de hoedanigheid van bewerker. Dit betekent dat Electronic Family bepaalt voor welk doel en op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt en dat de bewerker uw gegevens alleen mag verwerken volgens de instructies en (beveiligings)normen van Electronic Family. Deze door Electronic Family vastgestelde afspraken met elke bewerker zijn vastgelegd in een zogenaamde bewerkingsovereenkomst. Indien deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft Electronic Family met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Electronic Family ondertekent met deze gegevensverwerkers een modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (ook wel standaard contractclausules genoemd). Wanneer gegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten, stemt Electronic Family in met het modelcontract of staat Electronic Family de overdracht toe onder het EU-VS Privacy Shield.

MET ANDERE ELECTRONIC FAMILY PARTNERS:
In specifieke gevallen is het in het kader van de hierboven beschreven doeleinden noodzakelijk om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan Electronic Family Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verstrekken aan andere door Electronic Family geselecteerde partners. Electronic Family zal u hiervoor eerst apart toestemming vragen.

MET DE AUTORITEITEN EN ANDEREN:
In uitzonderlijke gevallen kan Electronic Family Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, indien Electronic Family daartoe wettelijk of op last van de rechter verplicht is, of indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat dit noodzakelijk is om schade of misbruik te voorkomen.

IN GEVAL VAN FUSIE OF OVERNAME:
Electronic Family kan haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook aan die partij overgedragen. Wij zullen u hiervan tijdig op voorhand op de hoogte brengen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van onze Dienst, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

8. COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die door de websites en/of apps van Electronic Family op uw Apparaten kunnen worden geplaatst. Zo kan bijvoorbeeld informatie over het gebruik van de website worden verzameld met behulp van cookies over andere bezoekers van de websites van Electronic Family. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit; in andere gevallen worden deze cookies langer bewaard en kunnen ze de volgende keer dat u de Dienst gebruikt worden gelezen. Waar Electronic Family Persoonlijke Gegevens verzamelt met behulp van cookies, worden deze Persoonlijke Gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacy beleid. Voordat Electronic Family niet-functionele cookies plaatst, zal Electronic Family u hierover informeren en uw toestemming vragen. Pas na toestemming worden deze cookies geplaatst en gelezen.

Electronic Family kan ook tracking cookies plaatsen, die door Electronic Family worden gebruikt als u als bezoeker naar websites van derden navigeert waar Electronic Family advertenties kan plaatsen via een RTB en/of Programmatisch netwerk (zie: 1 – Definities). Daarnaast maakt Electronic Family gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienst te analyseren. Deze derden plaatsen ook cookies voor Electronic Family op uw Apparaten, die worden gebruikt om uw gebruik van de Dienst in kaart te brengen. Bijvoorbeeld Google Analytics.

Cookies van derden worden door derden op je Apparaten geplaatst en alleen deze derden hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die toestemming hebben om via de Dienst cookies te plaatsen zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties op de Electronic Family websites plaatsen. Advertentienetwerken laten meestal zogenaamde “tracking cookies” achter op uw apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat om uw surfgedrag te volgen, zodat ze zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen weergeven op de websites die u bezoekt. Sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen ook cookies plaatsen via de websites van Electronic Family. Dit gebeurt via de knoppen van deze sociale netwerken die op de websites van Electronic Family kunnen verschijnen om Content te promoten (“Like”) of te delen (“tweet”).

Hieronder vindt u een overzicht van de (technische) partners op de websites en/of apps van Electronic Family:

– Vergroten (hosting & opslag)
– Viewsee (vermogensbeheer voor het publiceren van persoonlijke content)
– Qikker (functioneel voor het opslaan van cookie-voorkeuren);
– Google Tag manager (analytics pixel gebruikt om het Electronic Family platform te verbeteren);
– Echte SSL Certificaten (website beveiliging)
– Paylogic (ticket partner)
– Mailcamp als mailprovider
– Hugo BV als Bot, mail- & survey provider
– Google Analytics (analytische pixel gebruikt voor onderzoek);
– Google Tag Manager (tags gebruikt voor re-targeting)
– Facebook pixel (tracking pixel gebruikt voor re-targeting binnen Facebook).

Indien u meer informatie wenst over de cookies die andere partijen van de websites en/of apps van Electronic Family plaatsen en de doeleinden waarvoor en de manier waarop deze cookies worden gebruikt, kunt u het Privacy beleid van deze partijen op hun websites en/of en/of apps lezen.

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat bij een volgend gebruik van de Dienst geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. Dit verschilt per browser; wij raden u aan de helpfunctie van de browser te raadplegen indien nodig. Hierin moet ook worden uitgelegd hoe u eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Uw huidige status: alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).

Toestemming wijzigen | Toestemming intrekken

NOODZAKELIJK
Noodzakelijke cookies zijn nodig om een website bruikbaar te maken. Deze cookies maken basisfuncties mogelijk zoals paginanavigatie, winkelwagentjes en toegang tot beveiligde delen van de website.

Naam

Aanbieder

Doel

Verstrijktijd

gdpr_cookie

electronicfamily.nl

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

STATISTIEKEN
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers met de website omgaan, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Verstrijktijd

_ga

Google Analytics

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gid

Google Analytics

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.           

1 dag

_gat_UA-…

Google Tag Manager

Gebruikt door Google Tag Manager om te controleren welke Google Analytics-eigenschap de metriek moet bijhouden.     

Einde van de sessie

_gat

Google Analytics

Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te verlagen.

Einde van de sessie

Pastease.passive.chance., Pastease.pro_active.chance., Pastease.exit.chance.

Mopinion

Mopinion Registreer kans om een embedded feedback formulier te zien, voor verbetering van de prestaties en gebruikerservaring van onze website.

1 jaar

Pastease.passive.activated., Pastease.pro_active.activated., Pastease.exit.activated.

Mopinion

Mopinion Registreer of het geïntegreerde feedbackformulier is geactiveerd.

1 jaar

PHPSESSID

Mopinion

Slaat uw sessie op voor het Mopinion-domein

Einde van de sessie

MARKETING
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen, met de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker.

Naam

Aanbieder

Doel

Verstrijktijd

BCSessionID

BlueConic

Unieke identificatiecode voor het BlueConic profiel.

1 jaar

AWSALB

alda.blueconic.net

Gebruikt voor elastische load balancing door Amazon Web Services.

1 uur

 
9. HOE LANG BEWAART ELECTRONIC FAMILY UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Electronic Family bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om u de beste service te bieden of in geval van terugbetalingsvoorwaarden, garantie of terugkerend contact dat nodig is om u op de hoogte te houden. Electronic Family bewaart uw gegevens ten minste zo lang als u gebruik maakt van de Service en als uw Account inactief is, gedurende een periode van 2 jaar daarna. De reden dat Electronic Family dit doet, is dat u bij het opnieuw activeren van de Service gemakkelijk kunt terugkeren naar het gebruik van de Service. Als u gedurende een lange periode (langer dan 2 jaar) inactief bent geweest, zal Electronic Family uw gegevens verwijderen.

Een uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat Electronic Family bepaalde gegevens langer moet bewaren. Zo is het op grond van de Algemene wet op de rijksbelasting verplicht om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

10. HOE BESCHERMT ELECTRONIC FAMILY UW PERSOONSGEGEVENS?

Electronic Family handhaaft te allen tijde een niveau van veiligheid in de Verwerking van Persoonsgegevens dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen. Indien Electronic Family derden inschakelt, dan legt Electronic Family hen hetzelfde veiligheidsniveau op. Electronic Family heeft een nauwe relatie met haar gegevensverwerkers en heeft duidelijke afspraken gemaakt in onze Verwerkingsovereenkomsten.

Vragen over deze beveiliging kunt u richten aan privacy@alda.nl

11. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Mensen van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben bepaalde rechten op grond van de wet. U kunt te allen tijde inzage krijgen in de Persoonsgegevens die door Electronic Family worden verwerkt en deze desgewenst aanpassen. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Electronic Family via e-mail, telefoon, post en/of SMS; u heeft ook het recht om een aanvraag in te dienen om uw gegevens te laten verwijderen in overeenstemming met de geldende regelgeving. Tot slot willen wij u wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Electronic Family probeert ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Zo kunt u uw rechten uitoefenen door uw gegevens in uw Account in te zien, te corrigeren of te verwijderen en/of gebruik te maken van de afmeldlink onderaan elke e-mail. U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres privacy@alda.nl Electronic Family probeert binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

 
12. WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACY BELEID

Het kan zijn dat Electronic Family in de toekomst besluit om, eenzijdig, dit Privacy beleid te wijzigen. Electronic Family raadt u daarom aan om dit Privacy beleid regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zal Electronic Family u hiervan op voorhand op de hoogte brengen door het gewijzigde Privacy beleid te publiceren. De laatst geldende versie van het Privacy beleid kan altijd worden geraadpleegd op de relevante websites en/of apps van Electronic Family.

De meest recente wijziging van dit document dateert van 27 november 2018.